• 1. POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU KOLIZJI

  Kiedy dojdzie do kolizji w którym uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń ciała nie ma konieczności wzywania Policji. Taki obowiązek istnieje tylko wówczas, gdy doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo, np. spowodowanie kolizji drogowej w stanie nietrzeźwości lub gdy sprawca zdarzenia nie posiada dokumentów lub nie posiada ważnego ubezpieczenia OC. Bez względu na to, czy wzywamy Policję, czy nie, mamy obowiązek usunąć uszkodzone pojazdy z jezdni, jednak dobrze jest zrobić zdjęcia telefonem położenie samochodów zaraz po kolizji oraz zebrać dane świadków, ponieważ może się okazać że sprawca zacznie opowiadać całkiem inną historię na temat zdarzenia. Jedynym przypadkiem kiedy nie powinniśmy ruszać samochodu to wypadek z osobami rannymi. Należy zabezpieczyć miejsce kolizji trójkątem ostrzegawczym - 100 m od uszkodzonych pojazdów na autostradzie lub drodze ekspresowej, a 30-50 m na innych drogach poza obszarem zabudowanym.

  Jeśli samochód nie nadaje się do dalszej jazdy (np. ma zbity reflektor) poszkodowanemu przysługuje holowanie z miejsca kolizji na koszt ubezpieczyciela. Wybierając naszą firmę otrzymacie Panstwo bezpłatne holowanie pod wskazany przez Państwa adres (dom lub warsztat), a my rozliczymy się bezpośrednio z Ubezpieczycielem. W tym przypadku również przysługuje samochód zastępczy na czas likwidacji szkody. Z AutoZaFree już na miejsce kolizji możecie dostać nowy samochód zastępczy z pełnym bakiem gratis (otrzymujecie auto zatankowane pod korek a oddaje się na rezerwie) na cały okres przestoju Państwa pojazdu. Nie pobieramy żadnych opłat lub kaucji, wszystko zostaje rozliczone z ubezpieczycielem, tak więc można cieszyć się bezstresową likwidacją szkody.

  2. ZGŁOSZENIE SZKODY

  O kolizji lub wypadku należy poinformować ubezpieczyciela sprawcy w teminie do 3 dni od daty zdarzenia. W tym celu wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej ubezpieczalni lub zadzwonić na infolinię i poinformować o zdarzeniu, podając odpowiednie dane, a także krótki opis zdarzenia. Po przyjęciu zgłoszenia zakład ubezpieczeniowy wyśle rzeczoznawcę na miejsce postoju uszkodzonego pojazdu poszkodowanego, celem dokonania oględzin i wyceny szkody.Po kolizji nie wolno nam dokonywać jakichkolwiek zmian w pojeździe do momentu pierwszych oględzin. Jedynym wyjątkiem może być konieczność dokonania zmian w celu kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy. Jeśli Państwo szanują czas lub nie mają ochoty zajmować się formalną stroną szkody wystarczy skontaktować się z nami. Naszym klientom bezpłatnie zgłaszamy szkody u wszystkich ubezpieczycieli (również szkody zagraniczne) a nasze zaplecze prawne nadzoruje poprawność przebiegu likwidacji szkody.

  3. PRZEBIEG LIKWIDACJI SZKODY

  W przypadku wybrania naprawy bezgotówkowej wystarczy podpisać pełnomocnictwo na warsztat i poczekać na odbiór naprawionego samochodu. W pozostałych przypadkach podstawowym terminem na wypłatę odszkodowania to 30 dni, jednak gdy w tym terminie wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczyciela okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

  Pamiętajmy, jeżeli na miejscu kolizji mamy jakiekolwiek wątpliwości co do wzywania Policji, spisania oświadczenia lub w późniejszym czasie co do przebiegu likwidacji szkody, zawsze możemy zasięgnąć bezpłatnie pomocy prawnej pod numerem 537-531-534 - czynny 24h na dobę.